Privacy Statement.


Dit privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Sjoch ús Totaalcommunicatie. We gaan proberen dit zoveel mogelijk in begrijpelijke taal te doen.

Doeleinden van gebruik.

Sjoch ús verwerkt, net als vele andere websites, IP-adressen van websitebezoekers. We anomiseren deze adressen waar het kan. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn, al matchen wij deze gegevens niet. Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen.
1) Analyseren van onze website.
2) Om onze website veilig en bereikbaar te houden.

Verstrekking aan derden.

Je persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Kortom we gaan zorgvuldig om met jouw gegevens.

Beveiliging.

Wij beschermen je gegevens met alle mogelijke middelen, maar omdat wij ook afhankelijk zijn van externe partijen voor de veiligheid en overdracht van informatie kunnen wij hier geen 100% garantie geven.

Cookies.

Het gebruik van cookies wordt vaak negatief gebracht maar heeft in de meeste gevallen een functionele zin. De website van Sjoch ús gebruikt technische cookies om functionaliteiten correct te laten werken, zoals het webformulier. Daarnaast gebruikt Sjoch ús Google Analytics om de website te analyseren. Hierbij doen wij geen registratie van het volledige IP-adres.

Links.

Onze website bevat links naar andere websites. Sjoch ús is niet verantwoordelijk voorhet privacy beleid van websites die niet onder ons beheer vallen.

Rechten.

Liever gaan wij het dialoog met je aan, maar jij als klant hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. Je kunt zelfs verzet aantekenen tegen het gebruik van je gegevens. Dit kun je doen door te mailen naar privacy@sjoch.us.